• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KĨ THUẬT - LASI
  SCIENTIFIC AND TECHNICAL MATERIAL - LASI JSC

  • Tiếng Việt
  • English
 • Giải pháp của chúng tôi

  sp4

  Hải Văn

  Giải pháp quan trắc Hải Văn

  Những hệ thống quan trắc hải văn luôn giám sát thông số liên tục 24/24 để kịp thời đưa ra những số liệu chính xác

  • Trạm hải văn tự động.
  • Trạm đo sóng.
  • Trạm đo mực nước biển.
  • Thiết bị lấy mẫu nước và phân tích nước biển.

  Công ty Cổ Phần Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật – LASI hiện nay đang cung cấp các thiết bị giúp việc quan trắc hải văn được tự động hóa hơn:

  • Kiểm soát, cảnh báo nước biển dâng, các trận thủy triều lớn, phục vụ giám sát ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
  • Quan trắc kịp thời các hiện tượng của dòng chảy dưới biển.
  • Đưa ra các cảnh báo sớm khi có các hiện tượng bất thường như : độ cao sóng, hướng sóng gây nguy hiểm cho tàu thuyền và công trình.
  • Giải pháp đo đạc, giám sát chất lượng nước và thủy văn trong ngành nuôi trồng thủy hải sản.
  • Đảm bảo công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp số liệu đúng quy định của pháp luật.

   

   

  Bình luận