• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KĨ THUẬT - LASI
  SCIENTIFIC AND TECHNICAL MATERIAL - LASI JSC

  • Tiếng Việt
  • English
 • Giải pháp của chúng tôi

  giải pháp khí tượng

  Khí Tượng

   

  Ảnh khí tượng

  Hệ thống quan trắc tự động luôn giám sát thông số liên tục 24/7, đảm bảo đầy đủ dữ liệu quan trắc trong mọi điều kiện thời tiết để kịp thời đưa ra những cảnh bảo và dự báo.

  Sự biến đổi về các yếu tố khí hậu đã và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người nói riêng và hệ sinh thái nói chung. Việc thu thập các giá trị về biến đổi khí tượng thủy văn, để đưa ra các cảnh báo và các phương án đối phó việc biến đổi khí hậu, là vô cùng cần thiết cho các cơ quan quản lý về môi trường. Hệ thống quan trắc khí tượng gồm:

   

  Thiết bị của chúng tôi đang cung cấp các giải pháp giúp:

  • Mô hình số và dự báo khí tượng tự động.
  • Giám sát các yếu tố thời tiết có thể xảy ra trong thời gian dài.
  • Đưa ra các phương án dự báo, cảnh báo thời tiết tối ưu và kịp thời.
  • Cách nhận được thông tin đơn giản như trang web/wap, bản tin sms, …
  • Rút ngắn thời gian quan trắc so với các trạm khí tượng thủ công.
  • Đảm bảo công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp số liệu đúng quy định của pháp luật.

   

   

   

  Bình luận