• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KĨ THUẬT - LASI
  SCIENTIFIC AND TECHNICAL MATERIAL - LASI JSC

  • Tiếng Việt
  • English
 • Giải pháp của chúng tôi

  lasi-home2_05

  Thủy Văn

   

  Giải pháp trạm đo Thuỷ văn tự động

   

  Để xây dựng một mô hình dự báo và cảnh báo lũ tự động cần các giải pháp quan trắc thuỷ văn tự động có độ an toàn và tin cậy cao như:

  Hệ thống đo mưa, mực nước, lưu lượng nước, chất lượng nước,… tự động sẽ được giám sát liên tục và truyền tải dự liệu 24/7, số liệu được xử lý bởi hệ thống phần mềm và sẽ đưa ra cảnh báo khi chỉ số vượt ngưỡng an toàn.

  • Mô hình số và dự báo thuỷ văn.
  • Giám sát lưu lượng nước, mưa về hồ chứa và mực nước.
  • Giám sát lưu lượng nước cống xả môi trường, cửa xả tràn.
  • Giám sát lưu lượng nước chảy về tuabin máy phát.
  • Dự báo mưa. 
  • Dự báo lưu lượng nước về hồ.
  • Dự báo phục vụ tích nước mùa khô, xả nước mùa lũ.
  • Đảm bảo công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp số liệu đúng quy định của pháp luật.

  Bình luận