• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KĨ THUẬT - LASI
  SCIENTIFIC AND TECHNICAL MATERIAL - LASI JSC

  • Tiếng Việt
  • English
 • Giải pháp của chúng tôi

  giải pháp môi trường

  Môi Trường

   

   

  Trạm giám sát môi trường tự động

  Các trạm quan trắc tự động :

  • Trạm môi trường không khí.
  • Trạm đo các thành phần khí quyển.
  • Trạm lắng đọng axit.
  • Trạm quan trắc môi trường nước sông, hồ, kênh, suối …
  • Trạm quan trắc nước cấp, nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

  Những hệ thống quan trắc môi trường tự động luôn giám sát thông số liên tục 24/7, là các công cụ cung cấp thông tin, số liệu để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

  • Cung cấp, đánh giá về diễn biến chất lượng của môi trường trên quy mô lớn, tầm cỡ quốc gia.
  • Cung cấp đánh giá về diễn biến chất lượng của môi trường trên từng vùng trong điểm được quan trắc.
  • Cảnh báo kịp thời những diễn biến bất thường của môi trường hoặc nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường ….
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường, phục vụ cho việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
  • Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý môi trường của các cơ quan Trung ương và địa phương.
  • Hệ thống tự động cập nhật cũng như cung cấp số liệu về sever 24/7

  Bình luận