• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KĨ THUẬT - LASI
  SCIENTIFIC AND TECHNICAL MATERIAL - LASI JSC

  • Tiếng Việt
  • English
 • Dự án nổi bật

  Dự án: Cung cấp, lắp đặt trạm lắng đọng axit Tp Hồ Chí Minh và trạm lắng đọng axit Cần Thơ

  Tên dự án: “Mua sắm thiết bị cho trạm lắng đọng axit Thành phố Hồ Chí Minh và trạm lắng đọng axit Cần Thơ” thuộc nhiệm vụ: “Tổ chức hoạt động các trạm thực nghiệm và giám sát mạng lưới lắng đọng axit”
  Chủ đầu tư: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
  Thời gian hoàn thành: 2013
  Hệ thống lắng đọng axit giúp cho các nhà chuyên môn tiến hành đánh giá mức độ lắng đọng axit ở một số tỉnh thành của Việt Nam và từ đó phân tích mối quan hệ giữa các gốc gây axit trong nước mưa như SO4 2-  và NO3 –  với các chất khí ô nhiễm SO2, NOx phát sinh từ các hoạt động kinh tế, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp quản lý để khắc phục tình hình.

   

   

   

  Các bài khác

  Bình luận