• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KĨ THUẬT - LASI
  SCIENTIFIC AND TECHNICAL MATERIAL - LASI JSC

  • Tiếng Việt
  • English
 • Dự án nổi bật

  Dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống đo tổ hợp khí tượng hải văn và môi trường biển

  Dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng, hải văn tự động trên tàu nghiên cứu biển

  Chủ đầu tư: Trung tâm Hải Văn – Tổng cục Biển và hải đảo Việt nam

  Với mục tiêu tăng cường năng lực quan trắc khí tượng và hải văn quốc gia, công ty LASI đã kết hợp với Trung tâmhải văn xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng, hải văn tự động và được lắp đặt trên tàu nghiên cứu biển.

   

  Hệ thống bao gồm các thiết bị quan trắc khí tượng tự động: Đo hướng gió/tốc độ gió, nhiệt độ/độ ẩm không khí, đo mưa, bức xạ mặt trời; Kết hợp với hệ thống lấy mẫu và phân tích nước biển dạng Rosette & CTD: Đo nhiệt độ, độ sâu, độ dẫn, … Toàn bộ dữ liệu của các sensor được truy vấn và lưu trữ vào bộ Datalogger kết hợp với hệ thống điều khiển trên tàu để hiển thị, phân tích và khai thác dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực.

    
  Cám ơn Trung tâm khí tượng thủy văn biển, các nhà cung cấp thiết bị nước ngoài (SEABIRD, YOUNG, YSI, STEVENS), và các nhà chuyên môn trong và ngoài nước đã hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Các bài khác

  Bình luận