• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KĨ THUẬT - LASI
  SCIENTIFIC AND TECHNICAL MATERIAL - LASI JSC

  • Tiếng Việt
  • English
 • Dự án nổi bật

  Dự án WB5: Cung cấp, lắp đặt 28 trạm khí tượng, 51 trạm đo mưa tự động và 09 hệ thống CNTT

  Dự án WB5: Cung cấp, lắp đặt 28 trạm khí tượng và 51 trạm đo mưa tự động, xây dựng trung tâm thu nhận thông tin và điều khiển hệ thống cho 07 Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh thuộc 03 Đài khu vực.

  Trong năm 2016 – 2017, Công ty LASI đã hoàn thành Gói thầu C2-TB4 của dự án WB5. Dự án “Quản lý thiên tai” tại Việt Nam (VN-Haz) là khoản vay cụ thể cho Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của dự án là tăng cường khả năng ứng phó của con người và tài sản kinh tế trước thiên tai tại các lưu vực sông lựa chọn thuộc các tỉnh dự án, trong khuôn khổ chung của Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020.

  Tên dự án: Hợp phần 2 Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm thuộc Dự án “Quản lý thiên tai” tại Việt Nam (VN-Haz)

  Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

  Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Chủ đầu tTrung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (nay là Tổng cục Khí tượng Thủy văn)

  Nội dung đầu tư: Cung cấp, lắp đặt 28 trạm khí tượng và 51 trạm đo mưa tự động, xây dựng trung tâm thu nhận thông tin và điều khiển hệ thống cho 07 Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh thuộc 03 Đài khu vực (65 trạm tại khu vực Bắc Trung Bộ; 12 trạm tại khu vực Trung Trung Bộ và 2 trạm tại khu vực Nam Bộ).

  Tại dự án này, Công ty LASI tiếp tục triển khai phương án truyền tin tự động qua GSM/GPRS/3G kết hợp việc điều khiển trạm từ xa thông qua các bộ lệnh điều khiển nhằm phát huy tối ưu chức năng của hệ thống.

   

   

  Các bài khác

  Bình luận