• CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KĨ THUẬT - LASI
  SCIENTIFIC AND TECHNICAL MATERIAL - LASI JSC

  • Tiếng Việt
  • English
 • Dự án nổi bật

  Dự án ODA Hàn Quốc: Lắp đặt 11 trạm đo khí tượng và trạm đo mực nước tự động

  Chủ đầu tư: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

  Năm thực hiện: 2015

  Công ty LASI là nhà đại diện chính thức tại VIệt Nam để thi công lắp đặt, bảo hành thiết bị cho dự án ODA Hàn Quốc – Giai đoạn 1 tại VIệt Nam.

  Tổng khối lượng dự án bao gồm 25 trạm khí tượng và 25 trạm thủy văn tự động.

  Dự án nhằm Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn thông qua hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật; tăng cường khả năng ứng phó thiên tai nhờ hệ thống giám sát thường xuyên.
  Mức vốn ODA không hoàn lại khoảng 3,97 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (thông qua Tổng cục Khí tượng Hàn
  Quốc); vốn đối ứng khoảng 9,66 tỷ Đồng Việt Nam do cơ quan chủ quản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) bố trí.

   

   

   

   

  Các bài khác

  Bình luận